Urheilumarkkinointia       

Miten voin auttaa?

Urheilumarkkinointi Tapani Kuusela helpottaa seuran varainhankintaprosessia ja näin mahdollistaa toimivan yhteistyön seuran ja potentiaalisten yritysten välillä

Urheilumarkkinointi Tapani Kuusela tarjoaa yrityksille, niin pienille kuin suurille, mahdollisuuden hankkia tuottoisaa näkyvyyttä samalla, kun osoitat tukesi yhteisöllesi. 

Urheilu on onnistunut toistaiseksi yhdistämään näkyvyyden ja menestyksen, nyt näkyvyyttä ja tunnettuutta kannattaa hyödyntää vahvoilla ja toimivilla ideoilla, jotka myös liittyvät urheilun herättämiin positiivisiin tunteisiin. Sponsorointi tuo helpotusta seuran talouteen ja edesauttaa kausimaksujen pienentämisessä. Osana strategista urheiluseuran brändin vahvistamista on oikein tehty sponsorointi, samalla se on myös  tehokas keino vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Kun puhumme sponsorointimyynnistä, käy useasti niin, että asia ymmärretään paremmin hyväntekeväisyytenä kuin aktiiviseen myynninedistämiseen. Siksi yhä useammin puhutaan yhteistyökumppanuudesta tai yritysyhteistyöstä. Nämä termit todella sopivat mainiosti sponsorointimyyntiin.

Kuluttajakyselyissä suomalaiset kuluttajat arvostavat yrityksiä, jotka tukevat paikallista urheiluseuraa

Urheiluseuran tukeminen taloudellisesti on selvä sijoitus tulevaisuuteen.

Urheilumarkkinointi ja sponsorointi ovat monille urheiluseuroille oleellinen osa niiden varainhankintaa.
Urheilumarkkinoinnin ammattilainen mahdollistaa varainhankintatulojen kasvattamisen.
Mitä selkeämmät tuotteet ja hinnoittelu, sitä helpompaa ostaminen yrityspäättäjän näkökulmasta on.
Antaakseen itsestään uskottavan yhteistyökumppanin kuvan, seuran on syytä panostaa myös myyntimateriaaleihin.

Sponsorointi, molempia osapuolia hyödyttävä kaupallinen yhteistyö!

Moderni lähestymistapa urheilusponsorointiin lähtee siitä, että seuran on ensin tuotteistettava tarjoamansa niin, että potentiaalisille yhteistyökumppaneille pystytään tarjoamaan aitoa lisäarvoa. Sponsorointi on kumppanuutta ja sopimuksen pitää ilmentää tätä. Sopimuksen pitää olla sellainen, että molemmat osapuolet kirjoittaa sen mielellään ja hyvällä fiiliksellä.

Ensimmäinen askel on päättää millaisia tuotteita tai palveluita seura tarjoaa. Tässä vaiheessa oleellisia kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat. Mitä lisäarvoa seura tai jäsenistömme voi tarjota yrityksille ?

  •  Seura-asun mainokset
  • Kausikirja
  • Sosiaalinen media
  • Kotisivut
  • Tapahtuma-areenan mainospaikat
  • Mahdolliset muut mainospaikkataulut

Paikallinen urheilusponsorointi kannattaa aina Urheilusponsorointia ei harrasta ihan joka yritys, joten mikäli yrityksellä on toiveena erottua positiivisella tavalla joukosta kovan kilpailun keskellä, on sponsorointi yksi hyvä tapa. Monet haluavat tukea erityisesti omaa yhteisöään. Kun yritys ryhtyy sponsoroimaan paikallista joukkuetta tai urheilijaa, kertoo se kaikille siitä, että kyseessä on yritys, joka on aktiivisesti kiinnostunut tukemaan yhteisöään. Sponsoroimalla paikallista urheilujoukkuetta yritys saa yhteisöltä positiivisen maineen ja samalla se koetaan hyväntekeväisyyttä tekevänä yhteisön jäsenenä. Sehän tiedetään, että hyväntekeväisyydellä on kantava voima yhteisössä toimivan ueheilujoukkueen toiminnassa. Sponsoroinnin avulla edistetään erilaisia hankkeita ja edesautetaan urheilujoukkueen toimintaa. Kaupunkilaiset voivat omilla teoillaan vaikuttaa siihen, minne rahat loppujen lopuksi kulkeutuvat; maailmalle vai paikallisen yrityksen tukemiseen. Samoin myös alueen paikallisten yritysten on mahdollisuus tukea paikallista jääkiekkoilua monella eri tavalla. Jääkiekkojoukkueen sponsorointi on yksi erinomainen keino, joka hyödyttää paitsi yritystä itseään, myös sponsoroitavaa joukkuetta. Markkinointi sosiaalisessa mediassa sekä mainonta joukkueen kotisivuilla ovat yleisiä keinoja. Usein kuulee sanottavan, että tämä ns. suosittelumarkkinointi on tehokkain markkinoinnin muoto. Onpa yritys urheilun ystävä tai ei, voi yritys tehdä paljon hyvää paikallisen urheilujoukkueen hyväksi pienelläkin lahjoituksella. Urheilusponsorointiin sijoitetut rahat tuovat posiviivistä näkyvyyttä ja näkyvyyden myötä tuloja on usein odotettavissa huomattavasti enemmän kuin sponsorointiin sijoitettu summa. Harva ymmärtääkään, miten suuri vaikutus tällaisella näkyvyydellä on. Markkinoinnissa on aina tärkeintä ajatella kohdeyleisöä ja omaa asiakaskuntaansa. Kotipaikan yritys saanee varmemmin taloudellista hyötyä paikallisen jääkiekojoukkueen sponsoroimisesta kuin lähtemällä tukemaan jotain vieraspaikkakuntalaista suurempaa ja tunnetumpaa joukkuetta. Näinä haastavina aikoina kaikki sponsorointi on urheilussa tärkeää. Ei ole yhtä ainutta oikeaa tapaa auttaa paikallista urheiluseuraa. Mikäli kiinnostusta asiaan löytyy, saattaa parhaat neuvot saada ottamalla yhteyttä suoraan minuun ja kysyä millainen sponsorointi olisi tarpeen.