Urheilumarkkinointia       

laidasta laitaan

Miten voin auttaa?

Urheilumarkkinointi Tapani Kuusela helpottaa seuran varainhankintaprosessia ja näin mahdollistaa toimivan yhteistyön seuran ja potentiaalisten yritysten välillä

Urheilumarkkinointi Tapani Kuusela tarjoaa yrityksille, niin pienille kuin suurille, mahdollisuuden hankkia tuottoisaa näkyvyyttä samalla, kun osoitat tukesi yhteisöllesi. 

Urheilu on onnistunut toistaiseksi yhdistämään näkyvyyden ja menestyksen, nyt näkyvyyttä ja tunnettuutta kannattaa hyödyntää vahvoilla ja toimivilla ideoilla, jotka myös liittyvät urheilun herättämiin positiivisiin tunteisiin. Sponsorointi tuo helpotusta seuran talouteen ja edesauttaa kausimaksujen pienentämisessä. Osana strategista urheiluseuran brändin vahvistamista on oikein tehty sponsorointi, samalla se on myös  tehokas keino vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Kun puhumme sponsorointimyynnistä, käy useasti niin, että asia ymmärretään paremmin hyväntekeväisyytenä kuin aktiiviseen myynninedistämiseen. Siksi yhä useammin puhutaan yhteistyökumppanuudesta tai yritysyhteistyöstä. Nämä termit todella sopivat mainiosti sponsorointimyyntiin.

Kuluttajakyselyissä suomalaiset kuluttajat arvostavat yrityksiä, jotka tukevat paikallista urheiluseuraa

Urheiluseuran tukeminen taloudellisesti on selvä sijoitus tulevaisuuteen.

Urheilumarkkinointi ja sponsorointi ovat monille urheiluseuroille oleellinen osa niiden varainhankintaa.
Urheilumarkkinoinnin ammattilainen mahdollistaa varainhankintatulojen kasvattamisen.
Mitä selkeämmät tuotteet ja hinnoittelu, sitä helpompaa ostaminen yrityspäättäjän näkökulmasta on.
Antaakseen itsestään uskottavan yhteistyökumppanin kuvan, seuran on syytä panostaa myös myyntimateriaaleihin.

Sponsorointi, molempia osapuolia hyödyttävä kaupallinen yhteistyö!

Moderni lähestymistapa urheilusponsorointiin lähtee siitä, että seuran on ensin tuotteistettava tarjoamansa niin, että potentiaalisille yhteistyökumppaneille pystytään tarjoamaan aitoa lisäarvoa. Sponsorointi on kumppanuutta ja sopimuksen pitää ilmentää tätä. Sopimuksen pitää olla sellainen, että molemmat osapuolet kirjoittaa sen mielellään ja hyvällä fiiliksellä.

Ensimmäinen askel on päättää millaisia tuotteita tai palveluita seura tarjoaa. Tässä vaiheessa oleellisia kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat. Mitä lisäarvoa seura tai jäsenistömme voi tarjota yrityksille ?

  •  Seura-asun mainokset
  • Kausikirja
  • Sosiaalinen media
  • Kotisivut
  • Tapahtuma-areenan mainospaikat
  • Mahdolliset muut mainospaikkataulut