Sponsorointi ja nykyaika.

Sponsorointi, molempia osapuolia hyödyttävä kaupallinen yhteistyö, on kiinteä osa urheilua. Miten sponsorointi tulee muuttumaan tulevina vuosina, ON HYVÄ kysymys. Tätä varmasti, moni urheiluseura tänä päivänä miettii ja hakee ratkaisua positiivisesti monin keinoin. Minä koen sponsoroinnin tulevaisuuden erittäin valoisana. Nykyinen korona-aika on kaikista ongelmista huolimatta kuitenkin lisännyt seurojen yhteisöllisyyttä ja tämä edesauttaa myös urheilusponsoroinnin kehitystä. Nykytilanteessa sekä sponsori kuin seurakin hyötyvät yhteistyöstä, sillä yhteistyö lisää tuloja samalla kun kannattajille, katsojille ja muille sidosryhmille saadaan annettua lisäarvoa yhteistyön kautta.

Monien perheiden taloudelliset edellytykset ja laadukkaan urheiluharrastuksen kustannukset ovat Suomessa kulkeneet viimeisten vuosikymmenien aikana eri suuntiin. Yhä useampi urheilevan juniorin perhe tuskailee kalliiksi kivunneiden harrastusmaksujen vuoksi.
Valitettava tilanne on, että kaikilla perheillä ei ole varaa väkisin satoihin euroihin nouseviin vuosimaksuihin. Perheiden maksuvalmius voi myös vaihdella elämäntilanteiden myötä, ja siksi olisi tärkeää, että voisimme kantaa yhteisvastuuta lasten ja nuorten harrastustoiminnasta.
Urheiluharrastus ei kuulu olla vain yksien etuoikeus, vaan mahdollista kaikille. Tämän vuoksi urheilumarkkinointi auttaa myös perheitä, joiden taloudellinen tilanne ei mahdollista korkeita harrastuskuluja.